ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท นานาฟรุ้ต จำกัด
บริษัท นานาฟรุ้ต จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505559013761
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 188 หมู่ที่ 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-126068
แฟกซ์ : 053-126069
เว็บไซต์ : www.nanafruit.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้อบแห้ง

แผนที่ :


Links