ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เฟรชเชอร์ คิทเช่น จำกัด
บริษัท เฟรชเชอร์ คิทเช่น จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559154180
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 55/70 หมู่ที่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-1305251
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.beep.asia

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำผลไม้ 100%

แผนที่ :


Links