SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เอ ฟู้ดส์ 1991 จำกัด
เอ ฟู้ดส์ 1991 จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105530066673
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 8 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 7 ถนนเทียนทอง ต.แสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 024169114-8, 024169573-4 
แฟกซ์ : 0-2416-9119
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ผลิตสัตว์น้ำแช่แข็ง อาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่


Links