ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อรอิง โฟรเซ่นฟรุต จำกัด
บริษัท อรอิง โฟรเซ่นฟรุต จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115559019703
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 88/26 หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 080-5938844
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : www.orn-ing.com

รายละเอียดธุรกิจ :

มะม่วงแช่แข็งเสียบไม้ (ไอศกรีม)

แผนที่ :


Links