ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอเซีย พรีเซิร์ฟ ฟู้ด จำกัด
บริษัท เอเซีย พรีเซิร์ฟ ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546076631
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 103,103/1 หมู่ที่ 4 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 02-8941611-13
แฟกซ์ : 02-8941623
เว็บไซต์ : www.asiapreservedfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้แปรรูป

แผนที่ :


Links