ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วาย แอนด์ จี จำกัด
บริษัท วาย แอนด์ จี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0835558011176
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 6 ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
โทรศัพท์ : 088-7510085
แฟกซ์ : 076-286451
เว็บไซต์ : www.handpickedthailand.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้อบแห้ง

แผนที่ :


Links