SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เกรซไบโอ จำกัด
บริษัท เกรซไบโอ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552107941
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 90/40-41 อาคารสาธรธานี ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-6103108
แฟกซ์ : 02-6103110
เว็บไซต์ : http://gracebio.co.th/

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก


Links