ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548109676
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 194 ถนนคุ้มเกล้า ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02-1362140-8
แฟกซ์ : 02-3606188
เว็บไซต์ : www.npfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผักออร์แกนิก

แผนที่ :


Links