ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ที.เค.เค. จันทบุรี ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ที.เค.เค. จันทบุรี ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0225559000637
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 32/2 หมู่ที่ 6 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
โทรศัพท์ : 02-8494050
แฟกซ์ : 02-8973614
เว็บไซต์ : www.tkk-driedfruit.com

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM แปรรูปผลไม้ ผลไม้ฟรีซดราย

แผนที่ :


Links