ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูนฟูดส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูนฟูดส์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0513548000334
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 122/5 ถนนลำพูน-เชียงใหม่ ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
โทรศัพท์ : 053-558716
แฟกซ์ : 053-558694
เว็บไซต์ : www.thongpoonfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายส่ง ขายปลีก ผลไม้อบแห้งทุุกชนิด

แผนที่ :


Links