ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด จำกัด
บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745555003416
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 58 หมู่ที่ 10 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 02-4549649
แฟกซ์ : 02-4591349
เว็บไซต์ : www.thitinanfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM ผลิตผลไม้แปรรูป ผลไม้อบแห้ง

แผนที่ :


Links