ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทย กิตติ์รวี จำกัด
บริษัท ไทย กิตติ์รวี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556079527
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 136/15 ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 098-2861572
แฟกซ์ : 02-9326287
เว็บไซต์ : www.thaikitravee.com

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM ผลิตผลไม้แปรรูป

แผนที่ :


Links