ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ตองแปดห้องเย็น จำกัด
บริษัท ตองแปดห้องเย็น จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548058761
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 36/108 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ ต.คลองสองต้นนุ่น อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02-1717821
แฟกซ์ : 02-9083869
เว็บไซต์ : http://www.888fruits.com/

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM ผลิตและจำหน่ายผลไม้ฟรีสดราย ผลไม้อบแห้ง

แผนที่ :


Links