ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซี.ที.อาร์.มัลติเทรด จำกัด
บริษัท ซี.ที.อาร์.มัลติเทรด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544102367
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 18 ถนนมเหสักข์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 23-1383-4
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.thaithaya.com

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป

แผนที่ :


Links