ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท 118 ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด
บริษัท 118 ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505557010900
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 156/11 หมู่ที่ 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 088-2536925
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : facebook / 118brand

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM รับผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป

แผนที่ :


Links