ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท​ ฟรีซซ่า​ ​โออีเอ็ม​ ​ฟรุ๊ต​ เทรดดิ้ง​ จำกัด
บริษัท​ ฟรีซซ่า​ ​โออีเอ็ม​ ​ฟรุ๊ต​ เทรดดิ้ง​ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135560023719
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 10/12 หมู่ที่ 11 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 062-2539749
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : facebook /freezaoem

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM ผลไม้ฟรีซดราย,ผลไม้อบแห้ง,ผลไม้อบกรอบ,แช่แช็งเพื่อการส่งออก

แผนที่ :


Links