ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท รอยัล ไทยฟรุ๊ต จำกัด
บริษัท รอยัล ไทยฟรุ๊ต จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556064414
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 191/26-29 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-2611144
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.royalthaifruits.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้อบแห้ง

แผนที่ :


Links