SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พี เค สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท พี เค สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125558019203
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 36 ม.5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทรศัพท์ : 092-5928253
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ไส้อั่วสมุนไพร


Links