SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โกลบอล โอเชี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท โกลบอล โอเชี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554135497
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 142 ถนนร่มเกล้า ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02-0449931
แฟกซ์ : 02-0449932
เว็บไซต์ : http://www.globaloceanfoods.com

รายละเอียดธุรกิจ :

อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง เครื่องปรุงรส วัตถุดิบอาหาร


Links