ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์ มาร์เก็ตติ้ง
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 5-90-11-04/1-0012
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 55/21 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-569-2665
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

มะม่วงเบาแช่อิ่ม กะปิหวาน


Links