ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เมืองมะพร้าว จำกัด
บริษัท เมืองมะพร้าว จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0755530000049
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 133/12 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ :  034-720460
แฟกซ์ :  034-720459
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลสด

แผนที่ :


Links