ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าตอ
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) :
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 68 หมู่ 8 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โทรศัพท์ : 087-2923067
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์


Links