SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองปริง
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 5-93-01-06/1-0001
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 17 ม.5 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 095-7718532
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม


Links