SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ขนมปั้นขลิบน้องหนึ่ง
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) :
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 49 ม.8 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074-840979
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/panklibnongnaung

รายละเอียดธุรกิจ :

ขนมปั้นขลิบทอด


Links