SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลบางเสาธง
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) :
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 204/124 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 098-3615924
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

หอยแมลงภู่ดอง


Links