SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เม้าน์เทน มิสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บจ.เม้าน์เทน มิสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105549021195
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 251 หมู่ที่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา #30280
โทรศัพท์ : 0-4433-3269-71
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจผลิต จัดจำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก ขนมวอฟเฟิล ขนมเครป และขนมต่าง ๆ

Links