SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กล้วยกวนแม่เพี้ยน
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) :
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 531/51 ถนนอินโจมี ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055-431092
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

กล้วยกวน


Links