SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยเสือเต้น
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 4-40-07-01/1-0001
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 127 หมู่ 16 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ : 063-5788395
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ถั่วตัดน้ำมะตูม


Links