SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เมอริท เฮลพิงแฮนด์ จำกัด
บจ.เมอริท เฮลพิงแฮนด์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125545009930
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 123/556 หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี #11000
โทรศัพท์ : 02-9859151
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่าย ขนมปัง ทุกชนิด ทุกประเภท ขนมขบเคี้ยว ทุกชนิด ทุกประเภท

Links