SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านชะแม
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 5-90-02-04/1-0002
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 39/1 หมู่ที่ 6 ถนน สงขลา-ระโนด ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 074-486294
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขนมโก๋ ขนมลา ขนมงา


Links