SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : รสสุคนธ์ขนมไทย
รสสุคนธ์ขนมไทย
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) :
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 085-1296342
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

กาละแม ขนมเปี๊ยะ น้ำพริกเผา


Links