ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอสวาย เฮลท์ แคร์ แอนด์ เทรด จำกัด
บริษัท เอสวาย เฮลท์ แคร์ แอนด์ เทรด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575560000855
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 566 หมู่ที่ 11 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 061-5257512
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมดื่ม

แผนที่ :


Links