SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บานาน่ากู๊ด จำกัด
บริษัท บานาน่ากู๊ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0935560000509
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 76 ม.5 ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 095-3598798
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : http://www.homthongsyrup.com/

รายละเอียดธุรกิจ :

กล้วยหอมกรอบ ไซรัปกล้วยหอมทอง แป้งกล้วยหอม


Links