SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0365554000301
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ #36150
โทรศัพท์ : +66 2508 3918-9 +66 2508 3905-6
แฟกซ์ : +66 2508 3920
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูป อาหารแช่เย็น

Links