ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยาม โอเรียนทอล ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
บริษัท สยาม โอเรียนทอล ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559065454
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 455/1 โครงการ BIZ พัฒนาการ-อ่อนนุช ถนนพัฒนาการตัดใหม่ ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 021021059
แฟกซ์ : 021021058
เว็บไซต์ : www.tantanfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้อบแห้ง

แผนที่ :


Links