ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ศรีศักดิ์ ผัก แอนด์ ผลไม้ จำกัด
บริษัท ศรีศักดิ์ ผัก แอนด์ ผลไม้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905560006019
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 6 ซอยใต้ร่มเย็น ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0812769012, 08129009
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : thaidriedfood.shopdd.in.th

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้อบกรอบ ผลไม้ฟรีซดราย

แผนที่ :


Links