ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท นูทร่า แกรนด์ จำกัด
บริษัท นูทร่า แกรนด์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115557004598
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 40/20 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-385-6132
แฟกซ์ : 02-759-8638
เว็บไซต์ : xn--72c1bfut2bm5nxa5ce.freezedryfruits.com/

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM ผลไม้ฟรีซดราย ผงฟรีซดราย ผลไม้อบแห้ง ถั่วอบแห้ง

แผนที่ :


Links