ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท จุลสิน จำกัด
บริษัท จุลสิน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543083156
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 8 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-7055001-2
แฟกซ์ : 02-7055005
เว็บไซต์ : www.chulasin.com

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำผักและผลไม้

แผนที่ :


Links