SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เมฐาดิท ฟู๊ดส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556050359
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 163/66 ซอยพหลโยธิน 32 ต.เสนานิคม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : 02-9423524
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

Links