ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107560000354
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 9 หมู่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 053-106538 – 40
แฟกซ์ : 053-106541
เว็บไซต์ : www.sunsweetthai.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

แผนที่ :


Links