SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532070791
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 3/2 หมู่ 7, ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074317-800
แฟกซ์ : 074317-811
เว็บไซต์ : http://www.manafish.com

รายละเอียดธุรกิจ :

อาหารทะเลแปรรูปแช่เยือกแข็ง


Links