ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532096634
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 118/1 ถนนพระราม 6 ต.พญาไท อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 273-6200
แฟกซ์ : 02271-4304, 02271-1600
เว็บไซต์ : www.tipco.net

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำผลไม้

แผนที่ :


Links