ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอ็ม บิซ แกรนด์ จำกัด
บริษัท เอ็ม บิซ แกรนด์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135554013332
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 308 หมู่ 11 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077-510-518
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.mbizgrand.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้แช่แข็ง ทุเรียนแช่แข็ง

แผนที่ :


Links