ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115553005000
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 829 หมู่ 2 นิคมอุสาหกรรมบางปู(เหนือ) ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-1058668-9 ต่อ200
แฟกซ์ : 02-2577011
เว็บไซต์ : greenday.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

ผัก ผลไม้อบกรอบ

แผนที่ :


Links