ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด
บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105558178646
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 202 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทรศัพท์ : 02 263 2991
แฟกซ์ : 02 263 2990
เว็บไซต์ : www.freezedry.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้สด ผลไม้เยือกแข็ง ผลไม้ฟรีซดราย

แผนที่ :


Links