ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป จำกัด​
บริษัท สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป จำกัด​
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705559001124
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 355 หมู่11 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 087 279 2263​ , 083 070 9319 , 098-671-6245 , 090
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.specksdurian.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ทุเรียนแปรรูป ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนอบแห้ง

แผนที่ :


Links