SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0465559000015
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 193 หมู่ 5 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0-8777-62272, 0-84-9564924
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.maeboonlum.com

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงสำเร็จ

แผนที่ :


Links