ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด
บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555003187
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 933 ถนนอ่อนนุช ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2333-1125
แฟกซ์ : 0-2333-1124
เว็บไซต์ : www.ackfoodtech.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผักไฮโดรโปนิกส์

แผนที่ :


Links