ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135542002781
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 8/27 หมู่ 10 ถนนเทพกุญชร1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02529-2634-5 , 081929-4155 , 081929-4255
แฟกซ์ : 02529-2552
เว็บไซต์ : www.agrothai-welcome.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ตัดแต่งบรรจุผักสด แปรรูปพืชผลทางการเกษตร

แผนที่ :


Links