SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505557006376
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 398 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 09-0318-7887
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : http://www.ohkajhuorganic.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ร้านอาหารสุขภาพ


Links